Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád,info.jak zřídit provozovnu

 

-Tento provozní řád je schválen hygienou v Olomouci-

v nejblžší době vám přpíší co vše a v jakém pořadí je nutné výřidit,aby jste mohli mít provozovnu

 

 

Provozní řád

  • Masáže -

 

- zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ...a vyhlášky č. 602/2006 § 51, § 52 a dalších souvisejících právních předpisů v platném znění

 

India Princess

relaxačně masážní salón

Gabriela Dokoupilová

IČO: 67735371

 

 

Provozovna : India Princess relax masáže

Adresa provozovny: Schweitzerova 44

PSČ 77200 Olomouc

mobil: 605405197

e-mail : IndiaPrincess@eznam.cz

 

 

Provozovatel :

Jméno a příjmení : Gabriela Dokoupilová

Adresa : Dolany 219 (PSČ 78316)

 

 

 

Živnostenský list:

Předmět činnosti: Masérské, rekondiční a regenerační služby

IČO: 67735371

 

Rozsah poskytovaných služeb:

Masáže rekondiční a regenerační,lávové kameny, zábaly (čoko) .

 

Pracovní doba je pohyblivá, /dle potřeb zákazníka /,většinou v čase od 14.00 do 21.00hod.

Klienty přijímáme jen po předem domluveném termínu po telefonu.

 

 

 

Zásady prevence vzniku infekčních onemocnění:

Masér si vždy před začátkem práce omyje ruce dezinfekčním mýdlem, po ukončení práce opět použije dezinfekční mýdlo a dezinfekci rukou. Neprovádí se výkony na nemocné kůži.

Při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dezinfekce přípravkem

s virucidním účinkem. Opakovaně použité pomůcky / umělohmotná miska a špachtle na zábaly/se dezinfikují, čistí, sterilizují. Dezinfekce se provádí omýváním nebo postřikem, je dodržena předepsaná koncentrace a doba působení. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční prostředky střídají podle jejich různých účinných složek.

Otírání klienta je prováděno jednorázovými papírovými ubrousky, igelity na zábal jsou také jen na jedno použití.

K masážním úkonům jsou používány pouze kosmetické přípravky, které vyhovují stanoveným hygienickým požadavkům a právním předpisům. dle § 26 a§27,z.č..258/2000 Sb.

Při masážní péči bude ošetřován jen klient ze zdravou pletí.

K dezinfekci drobných poranění kůže použiji dezinfekční prostředek s virucidním účinkem, k zástavě krváceni použiji Traumacel. Plochy a předměty kontaminované biologickým materiálem se okamžitě překryjí mulem namočeným v účinném dezifnekčním prostředku s virucidním účinkem.

 

Provozovatelka vlastní zdravotní průkaz.

Lékárnička má kromě standardního vybavení s jodisolem,také traumacel..

 

 

 

Civilní oděv je ukládán na šatně do skříněk odděleně od pracovního oblečení.

Skříňky jsou dezinfikovány jednou týdně. Masér má na sobě denně čisté oblečení.

 

Lávové kameny a hrnec:

Lávové kameny jsou vždy po použití omyty saponátem a vyvařeny.

Hrnec je omyt saponátem a ošetřen dezinfekcí.

 

 

 

Úklid a dezinfekce:

V provozních místnostech se sanitace provádí denně, vždy po ukončení práce.

Dezinfekce stolu se provádí během dne po každém klientovi.

Podlahy se stírají na vlhko s použitím dezinfekčního prostředku a saponátu vždy po sokončení směny nebo dle potřeby.

Povrch pracovních ploch se dezinfikuje min. jednou denně, většinou před příchodem klienta.

Umývadlo se čistí jednou denně tekutým pískem a dezinfekcí.

Sprchový box se dezinfikuje po každém použití zákazníka /jednou měsíčně parním strojem/.

Povrch úložných prostor se čistí na vlhko jednou týdně.

WC se dezinfikuje průběžně dle potřeby.

Špachtle a umělohmotné misky na zábaly se vždy před použitím dezinfikují prostředky incidur, desident. Po použití se čistí saponatem a propírají vodou. Na podlahy a plochy jsou používány přípravky s virucidním účinkem ,vždy podle návodu..

Pomůcky k hrubému úklidu jsou ukládány v prostoru úklidové místnosti, kde jsou také všechny úklidové prostředky.

Na masérně pod umyvadlem je saponát a aktuální dezinfekce na masážní stůl.

Okna jsou opatřena průsvitnou fólií z důvodu neprůhlednosti /salon je umístněn v 1.PP/ a jsou myty 1x za 3 měsíce. Malování provozovny po dvou letech.

Všechny dezinfekce se střídají dle účinků 1x za 2 měsíce

 

Prádlo:

Pro klienta na masáž se používá buď jednorázové papírové prostěradlo, které se po použití vyhodí nebo plátěné, které se po jednom klientovi dává mezi špinavé prádlo.Čisté ručníky se skladují

v uzavíratelných skříňkách, které se jednou za týden dezinfikují. Špinavé prádlo se skladuje v koši

v prostoru úklidové místnosti a denně se odnáší k vyprání. Pere se doma v samostatném pracím cyklu.

 

Odpad:

Koše na odpadky se dezinfikují jednou týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Odpadky se odvážejí v igelitových pytlích do Dolan, kde je zajištěn odvoz smlouvou

s technickými službami.

 

 

Pracovník odpovědný za dodržení provozního řádu: Gabriela Dokoupilová

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

 

Zpracovala : Gabriela Dokoupilová